Oppdragsgiver

Bemanningsxperten vet hvor viktig et godt samarbeid med kunden er. Vårt mål er å være den beste arbeidsgiver for våre medarbeidere. Vi har fokus på ryddige arbeidsforhold, tilrettelegging, god kommunikasjon og etterlevelse av gjeldende lover og regler. Vi vet at dette er viktig også for deg som oppdragsgiver.

Du kan forvente rask responstid, kontinuerlig oppfølging og fokus på kvalitet.

Det er ressurskrevende å finne de rette menneskene med den kompetansen som det til enhver tid er behov for. Våre bemanningsløsninger forenkler din hverdag slik at du kan rette ditt fokus mot daglig drift.

Bemanningsxperten har et stort nettverk av kompetente og motiverte medarbeidere, og vi kvalitetsikrer rett medarbeider til din bedrift.

Hvorfor velge oss?

Hos oss vil du treffe allsidige, imøtekommende og løsningsorienterte rådgivere med mange års erfaring innen bemanning og rekruttering. Vi er opptatt av å være det byrået som «yter det lille ekstra».

Vi kan tilby tester tilpasset rekrutteringsprosessen og våre kunder

Bemanningsxperten sine rådgivere som jobber med rekruttering er sertifiserte. Vi benytter DNV sertifiserte tester. Hvilke tester som benyttes tilpasses den enkelte rekrutteringsprosess.
Vi benytter evnetester og adferdstester
En evnetest vil si noe om kandidatens evne til problemløsning og hvor nøyaktig og hurtig personen jobber. Denne informasjonen er ikke bare uvurderlig for den som ansetter, men kan også føre til økt selvinnsikt hos kandidaten.

En adferdstest gir informasjon om kandidatens adferd i relasjon til omgivelsene og hvordan han eller hun tilpasser seg roller, funksjoner, oppgaver og samspill med andre. Testen gir indikasjoner på om kandidaten er egnet til å fylle kravene, han eller hennes sterke sider og utviklingsområder.

Våre prosesser er presise, hurtige og treffsikre – våre konsulenter har lang erfaring

I januar 2018 ble vi godkjent i Achilles JQS systemet. Det bekrefter at Bemanningsxperten er en høyt kvalifisert leverandør å jobbe med, da Achilles er bygd opp på et meget solid grunnlag som gir innkjøperne (våre kunder) en kvalitetssikret liste over godkjente leverandører. Vi har gjennomgått kvalifiseringssystemet; forskriftsmessige og spesifikke krav, for leveranse til den norske og danske olje- og gassektoren.