Skip to content

Bemanning

Bemanningsxperten har lang erfaring innen bemanning, og bemanning er vår største tjeneste. Våre dedikerte rådgivere jobber hver dag med å finne gode kandidater til spennende oppdrag hos våre kunder.

Verden og markedene er stadig i endring, og behovet for ekstra personell kan oppstå av ulike grunner. Forventede eller uventede arbeidstopper, ledige stillinger og plutselig sykdom er bare noen få anledninger når bemanning er et godt alternativ i stedet for å rekruttere. Noen ganger er det mer praktisk å leie inn medarbeidere enn å ansette selv. Om behovet for permanent arbeidskraft er usikkert kan fleksibilitet gjennom innleie være løsningen. Bemanningsxperten erfarer ofte at våre utleide går over i faste stillinger, noe som forteller oss at våre kandidater holder høy kvalitet. En kandidat skal ikke bare være kompetent, men også passe inn i arbeidsmiljøet for å trives.

Våre metodikker og fokus blir utviklet etter at vi har kartlagt bedriftens behov for kompetanse. Bemanningsxperten har en stor database med prekvalifiserte kandidater og omfattende screeningprosesser. Vi tror at våre kvalitet sikrede prosesser og erfaringer gjør at du får en medarbeider som ikke bare er kompetent, men også godt motivert for de oppgavene som venter. Du kan være trygg på at vår rekrutterer vet hva de skal se etter, og hvilke spørsmål som avdekker kompetanse, erfaring, personlighet og potensial.

Kandidatenes kompetanse kartlegges gjennom

 • Utarbeidelse av kravspesifikasjon
 • Annonsering og kandidattiltrekning
 • Screening av kandidater
 • Testing av kandidatene ved behov
 • Personlig intervjuer
 • Referansesjekk
 • Presentasjon og intervju med kunden
 • Oppfølging av bemanning

Situasjoner der innleie kan være hensiktsmessig

 • Gjennomføring av prosjekter
 • Ferieavvikling
 • Sykdom og permisjoner
 • Produksjonstopper
 • Sesongsvingninger
 • Høy turnover