Skip to content

Rekruttering

En medarbeider skal ikke bare være riktig i dag, men også for fremtiden. Derfor har vi utviklet en utvelgelsesprosess som gjør det mulig å finne de rette av de beste. Rekruttering for oss handler om innsikt og forstå.

En medarbeider bidrar til utvikling, resultater og kultur i virksomheten, er det ekstremt viktig å ha riktig person på rett sted.

Fordelen med å benytte seg av Bemanningsxperten er at vi bruker velprøvde prosesser, metoder og tester for å finne best mulig kompetanse for oppdraget og samtidig sørge for at etiske og juridiske retningslinjer blir fulgt.

Det handler ikke bare om å finne den mest kvalifiserte kandidaten. Det handler også om å finne den som passer best for den aktuelle jobben, både når det gjelder ferdigheter og personlige egenskaper. Vi er dedikerte erfarne, og vi gir oss ikke før vi finner den medarbeideren som har de beste egenskapen og kognitive ferdighetene.

Hvorfor velge Bemanningsxperten når du skal rekruttere din nye medarbeider.

Integritet

Vi følger både etiske og juridiske retningslinjer.

Nøyaktighet

Vi er lydhøre og tar hensyn til både kunde og kandidat.

Konsultasjon

Våre erfarne rådgivere støtter deg hele veien.

Personlig kontakt

Vi informerer både kunde og kandidat kontinuerlig.

Tillit

Vi jobber objektivt ut fra prosessene våre.

Vår prosess

Metodikk og erfarne rådgivere gjør oss i stand til å identifisere den beste kandidaten for den spesifikke stillingen. Fra Bemanningsxperten får du et klart bilde av hvordan vi skal løse rekrutteringsoppdraget samt tidsplan, priser, garantier og andre forhold.

Kravspesifikasjon/jobbanalyse

Vi analyserer din bedrift og sammen kommer vi frem til en kravprofilering. Hver utvelgelse er unik, og for å finne den kandidaten dere søker må vi forstå de utfordringer og muligheter dere står overfor.  Bemanningsxperten gir seg ikke før vi er sikre på at vi forstår virksomheten, hvilke ambisjoner og mål dere har og hvilke krefter dere står overfor. Sammen definerer og vekter vi de kompetanseområdene som er viktigst.

Annonsedesign og annonsering

Vi skriver og publiserer selve stillingsannonsen. Sammen kan vi også se på en annonsepakke for sosiale medier. Bemanningsxperten gjør stillingen synlig for de beste kandidatene med maksimal treffsikkerhet i relevante medier. Vi har innovative løsninger og vet hva som skal til for å nå og vekke interesse hos mulige kandidater – der de holder seg oppdatert.

Prescreening, search samt administrasjon

Våre rådgivere kjenner kandidatmarkedet godt. Gjennom kontinuerlig og systematisk kartlegging holder de seg oppdatert på bransjer, aktører og trender. Bemanningsxperten sitt nettverk er unik, med kunnskapsrike mennesker som mer enn gjerne hjelper oss med tips. Vi har dyktige samarbeidspartnere og ved hjelp av det siste innen teknologi, Facebook og LinkedIn identifiserer vi mulige kandidater. Vi tar oss av all administrasjon under hele prosessen.

Videointervju eller telefonintervju

Vi tar den første kontakten via et videointervju eller telefonintervju av mulige kandidater. Kandidat blir kontaktet av Bemanningsxperten og får oversendt relevant informasjon. Vi intervjuer kandidatene for å avklare motivasjon interesse og forventinger.

Strukturert og kompetansebasert dybdeintervju

Neste steg er et mer strukturert intervju der vi sjekker om de aktuelle kandidatene har riktig kompetanse. Gjennom dybdeintervju med kandidatene dannes hypoteser for personlige egenskaper, adferd og motivasjon. Vi drøfter og nyanserer underveis gjennom god dialog. Vi går i dybden og stiller åpne spørsmål for å få innsikt: hva kjennetegner kandidaten i medgang og motgang, og hvilke verdier og drivere preger de valg og beslutninger som tas. Etter samtalen har kandidatene et grunnlag for å bekrefte sin interesse, og vi har et grunnlag for å vurdere hvilket utvalg av kandidater som dere skal møte. 

Bakgrunnssjekk/referanser

Vi sjekker referanser og bakgrunn av de kandidatene du har valgt ut til sluttfasen. Bemanningsxperten vil innhente referanser på en smidig, profesjonell og sikker måte. Vi har den nødvendige validiteten, og med GDPR-tilpasset referansesjekker.

Kandidatpresentasjon

Våre anbefalinger er basert på grundige intervjuer, testresultater, vurderinger, observasjoner og et tilstrekkelig antall referansesamtaler. Bemanningsxperten presenterer funnene på hvilke toppkandidater i målgruppen som vi mener best kan fylle rollen. Kunde kan om ønskelig velge ut hvilke toppkandidater de ønsker å møte. I tett samråd med dere som oppdragsgiver foretar vi nødvendig verifisering før dere møter finalistene.

Kundeintervju

Du er nå med på å intervjue dine favorittkandidater.  Vi oppsummerer deres styrker og utordringer opp mot rollebeskrivelsen. Samtidig gir vi tydelige råd om hvordan dere raskest mulig kan oppnå ønsket resultat med den aktuelle kandidaten. Det er naturlig at dere og kandidaten møtes for avsluttende avklaringer.

Sluttprosess & tilbakemelding

Sammen velger vi den rette kandidaten. Kandidaten blir informert og kunde og kandidat blir satt i kontakt. Kunde velger de en ønsker å ha med til sluttfasen. I etterkant av finaleintervjuet gir vi en beskrivelse av kandidatene som anbefales til stillingen. Om ønskelig kan vi bistå i forhandlinger om lønn og vilkår.

Oppfølging kunde og medarbeider

Vi tilrettelegger etter dine ønsker og legger sammen en plan for oppfølging. Det første året etter at kandidaten har startet i stillingen, vil vi følge opp hvordan han eller hun innfrir opp mot krav og forventinger. Vi følger samtidig opp hvilken grad kandidatenes forventninger er innfridd. Bemanningsxperten skal levere med kvalitet.