Skip to content

Bærekraft

– Likestilling mellom kjønnene

Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter og muligheter til å bestemme over egne valg. I Bemanningsxperten respekterer vi valgene som blir tatt. I Bemanningsxperten diskriminer vi ikke alder/ kjønn samt jobber mot å gi alle lik mulighet med rett kompetanse.

– Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Bemanningsxperten jobber mot å skape arbeidsplasser av god kvalitet, og gir flere muligheter de ellers ikke ville funnet. Bemanningsxperten er rådgiver for å hjelpe kandidater til å ta gode og langvarige valg.

– Sikre forbruk og produksjon

I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig. For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil.

Kontakt oss

Kontakt oss

"*" obligatorisk felt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.