Skip to content

Hvordan er din fremtidige medarbeider som kollega og ansatt

Vi i Bemanningsxperten er opptatt av å levere kvalitet i alle ledd. Våre kandidater er screenet, intervjuet og alltid referansesjekket.

Hvorfor er referansesjekk så viktig?

Det komplimenterer CV og selve intervjuet.

  • Man får svar på om opplysningene som er gitt under intervjuet stemmer, man får da bekreftet eller avkreftet inntrykket man selv har gjort seg opp under intervjuet.
  • Hvordan kandidaten vil fungere i ditt miljø, og du får vite mer om samarbeidsevner, sosiale egenskaper og personlighetstrekk.
  • Gir et godt beslutningsgrunnlag da du kan få et mer nyansert og korrekt bilde av kandidaten.
  • Totalt sett, ved å sjekke kandidatens referanser får man et mer nyansert, korrekt og helhetlig bilde av personen.
  • Husk! Av og til er det bedre å takke nei til en tilsynelatende god kandidat– enn å ansette feil person!

Vårt navn forplikter – Bemanningsxperten – vi er de.